Sharespine Pay

Lägger din redovisningsbyrå mycket tid på att manuellt hantera dina inbetalningar i Visma Administration?

Med Sharespine avstämning, så stämmer du av betalningsfiler från PayPal, DIBS, Klarna och Svea Ekonomi automatiskt mot ditt ekonomisystem.

  • Programmet hämtar betalningsfilen hos PayPal, DIBS, Klarna eller Svea Ekonomi, med den intervall som du eller din redovisningsbyrå önskar använda er av.
  • I programmet så kan ni själva konfigurera hur olika avgifter, räntor etc i framtiden automatiskt skall konteras när ni kör era inbetalningsjournaler i Visma Administration.
  • Notera att tjänsten kan användas av ALLA e-handelssystem som har en integration mot Visma Administration,  oavsett om man idag använder Sharespine eller någon annan integrationsmoduler för Visma Administration.

Rutinen för avstämning mot betalväxlar i Visma Administration

Vid fakturaköp och kortbetalningar i webbutiken förs webborder över till Visma Administration som  skapar en order i Visma Administration. E-handlaren hanterar ordern och slutligen genereras ett kundfakturaunderlag i Visma Administration för vilket i sin tur skapar en fordran mot ert kundfordringskonto, enl. basplanen kan detta t.e.x vara konto 1510.

Notera att ni själva kan konfigurera andra konto om ni vill detta för att få en bättre kontroll på var de olika fodringarna ligger och vilka summor som är utestående hos respektive leverantör, t.ex. Svea Ekonomi, DIBS PayPal, eller Klarna, m.a.o. så blir rutinen att ni istället för att fakturan motkonteras mot konto 1510 så motkonteras fakturor med betalsätt Svea Ekonomi till ert konto 1511 alt. 1512 för Klarna, eller 1513 för DIBS.

När ni kör ”fakturajournalrutinen” i Visma Admin så skapas konteringarna för er försäljning.

Vid avstämningen så hämtar du som kund (eller er redovisningsbyrå), manuellt en fil med transaktionsnotor i respektive betalsystems administration. Frekvensen på hur ofta du vill göra detta väljer du själv.

Transaktionsfilen laddas in i  Sharespine Client som då försöka hitta de obetalda kundfakturorna för att sedan matcha dem mot t.e.x webshopens ordernummer eller transktionsid (som följer med som referens i flödet från webshop till Visma Administration) på fakturan och registrera inbetalningar utifrån de avräkningsnotor som är inlästa av er på de konto som ni tidigare konfigurerat i Sharespine. (Läs mer i vår FAQ)

När Inläsningen av inbetalningar är gjord så kör ni Visma rutinen “Skapa Inbetalningsjournal” och då kommer alla konton stämmas av enligt er konfiguration i Sharespine Client och ni har då sparat många timmars manuellt arbete.

Anslutna betalväxlar till Visma Administration

Genom en licens i Sharespine Client kan du koppla på 21 olika E-handelssystem eller
3 branschsystem till antingen Visma Administration eller Mamut.

  • Visma Administration
  • Klarna
  • Svea
  • DIBS
  • PayPal

Läs mer i våra FAQ-artiklar

Priser

Sharespine Pay – En betalväxel integration mot Visma Administration
Pris
295 kronor/månad per betalväxel + 2200 kronor för installation, konfigurering och testning ihop med en av våra integrationstekniker.

Funktioner

  • Avstämning

Låt oss kontakta dig för att berätta mer!

Gå vår E-postkurs i automationer

Få ta del av vår E-postkurs som beskriver vad en automation gör, hur en automation fungerar och hur vi kan hjälpa er verksamhet att växa!
Du får 4 mejl under sammanlagt 2 veckor.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.
Sammanfattning av avtal, uppsägning och sekretess hittar ni här.
© Sharespine AB 2017