Vad är ett E-handelssystem?

Ett E-handelssystem är ett program, oftast molnbaserat som tillåter ett digitalt företag att hantera sin webbplats, försäljning och digitala verksamhet.

En E-handelssystem är som en fysiskbutik fast i digital form. Ett E-handelssystem benämns på flera olika sätt och bland dem vanligaste är E-handelssystem, E-handelsplattform, E-commerce och delområden som CMS- eller CRM-system.

Varför använda ett E-handelssystem?

Om du vill börja sälja, synas och bli en digital verksamhet så är ett E-handelssystem en av grundstenarna till att ta en kraftfull position på nätet inom er bransch.
Förr i tiden så byggde flera företag sina egna E-handelssystem från grunden men nuförtiden finns det hundratals olika E-handelssystem som är färdigabyggda och gör jobbet åt en – Ett billigare och effektivare sätt att bedriva en E-handel.

Det finns två olika områden av E-handelssystem på marknaden – Open source eller Kommersiella system.

Open source

Ett E-handelssystem som är baserad på öppen källkod. Användaren kan redigera koden i sin E-handel hursomhelst och anpassa den efter egna behov. Användaren ansvarar över driften, uppdateringen, säkerheten och installationen av E-handelssystemet och oftast krävs det en webbutvecklare för att underhålla och anpassa E-handeln efter verksamhetsbehoven.

Några av dem större aktörerna på marknaden gällande Open source E-handelssystem är WooCommerce (Ett plugin i WordPress), Magento och Prestashop.

Fördelarna med ett open source E-handelssystem är att verksamheten har mer kontroll över plattformen, större synlighet över sin egna data och möjligheten till att skräddarsy sin egna lösning efter behov.

Nackdelarna är att ansvaret ligger på verksamheten eller dess anlitade konsulter och det är oftast en högre startkostnad för att komma igång med sin E-handel.

Kommersiella system

E-handelssystem som utvecklas, underhålls och säkras av en extern E-handelssystem leverantör.
En E-handelslösning som tar bort mycket av den komplexitet som krävs från en open source-lösning. I en closed commerce-plattform ”hyr” du en plats hos leverantörens E-handelssystem.

Här kan du oftast anlita en konsult från leverantören som hjälper till att designa och förbereda inför kommande lansering av E-handeln medans områden som programuppdateringar, säkerhet och hosting ligger ansvaret helt hos E-handelssystemets leverantör att underhålla.

Några av de största kommersiella commerce plattformarna är Shopify, Wix, Squarespace och BigCommerce samt här i norden har vi flera olika E-handelsplattformar som erbjuder closed commerce tjänster – Oftast är det att föredra att jobba med leverantörer eller konsulter som man kan hålla en god dialog med under hela projektet.

Fördelarna med kommersiella system är att du kan fokusera tiden på verksamheten istället för att behöva rodda med hemsida, underhåll och säkerhet. Lämna över ansvaret till specialister hos leverantören av E-handelssystemet och försäkra dig om att er E-handel kommer att rulla felfritt.

Nackdelarna är att man oftast kan känna sig låst vid det E-handelsystem man har valt. Ibland har inte den E-handelsleverantören man har valt alla funktioner man efterfrågar och man måste förlita sig på leverantörens support (Som i vissa fall kan vara en fördel).  

Vilket alternativ passar din verksamhet?

Här är det viktigt med att göra en riktig kravställning för att säkerställa att alla era verksamhetsfunktioner som kommer att krävas uppnås i det E-handelssystemet ni väljer att använda. Genom att göra en kravställning så reducerar ni risken för fel och gör projektet med effektivt och lönsamt.

Vad är en kravställning?

Kravställningen är till för att i ett tidigt skede lokalisera vissa nyckelområden som krävs för er verksamhet. Detta kan t.ex. vara att systemet skall ha API-stöd, drag-and-drop builder eller flera prislistor för att kunna särskilja återförsäljarpriser och konsumentpriser. Tänk ut vilka viktiga nyckelfunktioner som krävs för att er verksamhet skall kunna påbörja en digital resa och fundera ut vad för budget som passar er verksamhet.

Exempel på kravställning – Funktioner och budget

– Produkthantering
– Lagerhantering
– Prislistor
– Koppling till social media
– Bra SEO-verktyg
– Stöd för flerspråk
– Inloggningsfunktion för kunder
– Sökfunktion
– Blogg

Budget: 500 kronor i månad + 50000 kronor för uppstart av E-handel

Tänk på att ju mer utförligare kravställning, ju mer säker kommer ni vara på att ni väljer rätt E-handelssystem och inte trampar i en fälla där ni kommer behöva byta system i ett senare skede för att funktionerna ni efterfrågar inte finns eller att E-handelsystemet kostar för mycket.

 Sharespine Logotyp


Sharespine har en rad olika integrationsprodukter för att hjälpa er att automatisera informationen mellan en mängd e-handelsplattformar med olika ekonomisystem och marknadsplatser. Vårt vision med produktern är att automatisera så mycket som möjligt när det kommer till produkt- kund- och framför allt orderhantering. Genom att synkronisera mellan olika system ska du slippa dubbelarbete, samtidigt som risken för fel elimineras.

Över 850 e-handlare sparar dagligen 1000-tals arbetstimmar med våra produkter. Vi driftar ca 1000 olika installationer och kunderna består mestadels av små till medelstora företag i Skandinavien. Företaget har funnits sedan 2003, har 13 medarbetare och har sitt huvudkontor i Göteborg.

 

Här är en lista på olika E-handelssystem som Sharespine integrerar mot. En bra start för att göra en förundersökning om vilket E-handelssystem som skulle passar er verksamhet och hur Sharespine kan hjälpa er verksamhet att integrera E-handelsystem med andra verksamhetssystem.

Klicka på ikonen för att läsa mer om E-handelssystemet.
Du ser kommersiella system systemen genom att klicka på Kommersiella system-fältet.

E-handelssystem - Open Source

 

E-handelssystem - Kommersiella system

Kom igång med Automationer

Anslut er till Sharespine och reducera manuellt arbete

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.
Sammanfattning av avtal, uppsägning och sekretess hittar ni här.
© Sharespine AB 2017